Log ind

Har du ikke en konto? Tilmeld dig nu!

Glemt kodeord?

Skriv dig op

// English version below //

Kære (h)jælpere,

Først og fremmest en kæmpe tak til alle jer, der er en del af vores fællesskabet, uanset om i anvender jælp.dk som frivillige, virksomheder eller til at anmode om hjælp. Vi skriver for at fortælle, at Jælp-platformen ændrer form fremadrettet, fordi vi går i partnerskab med to andre gode Coronainitiativer for at styrke dem samlede indsats.

Jælp.dk opstod som reaktion på et behov for hurtigt at etablere en platform, som kunne forbinde personer med lyst til at hjælpe med de mange, som pludselig behøvede hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen.

Vi var heldigvis ikke de eneste, der reagerede på situationen. I de seneste måneder har vi derfor set en overvældende mængde af inspirerende initiativer fra private, virksomheder og organisationer.

Men coronakrisen, som vi alle håbede ville være en kortvarig undtagelsestilstand, trækker desværre i langdrag. Og for at hjælpeindsatsen fortsat kan koordineres sikkert og effektivt, er det nu tid til at samle kræfterne under færre faner.

Af den grund har vi hos Jælp valgt ikke længere at rekruttere frivillige til vores platform. I stedet går vi i partnerskab med to stærke initiativer, som i højere grad har musklerne til at koordinere, hvad der ser ud til at blive en mere langvarig støtteindsats.

Hvis I fremadrettet har tid og lyst til at hjælpe privatpersoner og virksomheder, vil vi derfor henvise jer til følgende platforme:

Røde Kors’ Corona Hjælpenetværk: På www.rødekors.dk/corona kan du melde dig til Røde Kors’ Corona Hjælpenetværk (eller anmode om hjælp til praktiske gøremål).

DinLokale: På www.dinlokale.dk kan du støtte virksomheder i hele Danmark ved at købe gavekort eller særtilbud (eller registrere din virksomhed, hvis du selv har brug for støtte).

Vi værdsætter den interesse og tillid, I har vist Jælp og håber, at I vil hjælpe os med at støtte op om disse tiltag. Har I spørgsmål eller feedback til Jælp, kan I naturligvis fortsat kontakte os.

De bedste hilsner fra Jælp-teamet.

// English version //

Dear Jaelpers,

Firstly, a huge thanks to everyone who’s a part of our community, whether using jaelp.dk as a volunteer, company or to find help. We are writing to tell you all that the Jaelp platform will take on a new form going forward, because we are partnering with two other great corona initiatives.

Jaelp.dk emerged from the need to quickly establish a platform to connect people with the desire to help with the many who suddenly needed help and support to get through their everyday.

Fortunately, we weren’t alone in reacting to the situation. Over the past few months we’ve seen an overwhelming amount of inspiring initiatives from individuals, companies and organisations.

But the corona crisis, which we all hoped would be short-term and exceptional, is unfortunately dragging on. And for the help and support efforts to continue to be coordinated safely and effectively, we now need to gather our forces.

This means that at Jaelp we’ll no longer be recruiting volunteers for our platform. Instead we’ve entered into partnerships with two strong initiatives, who’re better equipped to coordinate a long-term support effort.

Going forward should you wish to offer your support to individuals and companies, we recommend checking out the following initiatives:

Danish Red Cross’ Corona Help Network: On www.rodekors.dk/corona you can sign up for the Danish Red Cross’ Corona Help Network (or request assistance for practical needs).

DinLokale: At www.dinlokale.dk you can support companies throughout Denmark by purchasing gift cards or special offers (or register your company if you are in need of support yourself).

We appreciate the interest and trust you have all shown our team and hope that you’ll join us in supporting these platforms. If you have questions or feedback for Jaelp, you can always contact us.

Best regards from the Jaelp team.